Fakturaservice leverantörer

Fakturaservice leverantörer

För dig som vill snabba upp betalningsflöden
Du skickar oss fakturaunderlag, vi sköter resten dvs fakturering, betalningsbevakning och vid behov påminnelser och inkasso.

Tjänsterna utvecklade i samarbete med extern partner erbjuds till fast pris per faktura.