Redovisningsservice

Redovisningsservice

Redovisningsservice – För dig som vill fokusera på dina affärer

Redovisnings-och rapporteringsprocessen syftar till att ge kunden relevant och kvalitetssäkrad affärsinformation som stöd till aktivt beslutsfattande. Processen är upplagd i enlighet med legala krav och föreskrifter och anpassas till kundernas förväntningar och krav.

Tjänsterna erbjuds till fast pris efter offert.